Italský vysoce účinný prací gel Felce Azzurra klasický. Efektivní i při nízkých teplotách.

Na praní bílého a barevného prádla. Poradí si se skvrnami už při prvním praní. Využití moderní technologie, přírodních ingredienci a bohatých směsi enzymů chrání vlákna tkanin a obnovuji jejich barvu.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ (Reg. 648/2004/CE):

5 - > 15% povrchově aktivní látky neiontové
5 - > 15% povrchově aktivní látky aniontové
> 5% mýdlo, fosfonáty
další složky: optická bělidla, enzymy, Profumo, Eugenol, Coumarin
konzervační látky: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone
 
Obsahuje směs 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one a 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Může způsobit alergickou reakci.  
 
Nepoužívejte při známé přecitlivělosti na některou ze složek.

Upozornění:

    Varování

Způsobuje podráždění pokožky. Zamezte styku s kůží a očima. Způsobuje vážné podráždění očí. V případě konzumace u lékaře ukažte tento obal nebo označení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po použití vždy si důkladně umyjte ruce. Používejte ochranné rukavice. Chraňte oči/tvář. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Sundejte kontaktní čočky. Pokud podráždění očí neustoupí vyhledejte lékařskou pomoc.

Tekutý prací prostředek FELCE AZZURRA - klasik - 1,595 L

s DPH: 139 Kč

  • Katalogové číslo: PA3080
  • Skladem: Ano